Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje/Download materijala

Preuzmite naš priručnik, promotivne i informativne materijale:

2020.

Što treba znati o biosličnim lijekovima – Informacije za pacijente => preuzimanje/download >>

2019.

Prava iz mirovinskog osiguranja od 01.01.2019. => preuzimanje/download >>

Biološki lijekovi u liječenju psorijaze => preuzimanje/download >>

LETCI 2017.

Klasična i alternativna medicina – Istine i zablude u liječenju psorijaze => preuzimanje/download >>

Biološka terapija – Što oboljeli moraju znati => preuzimanje/download >>

Psorijaza i komorbiditeti => preuzimanje/download >>

Psorijatični artritis i kako ga liječiti => preuzimanje/download >>

PRIRUČNIK

Psorijatični artritis – Priručnik za bolesnike => preuzimanje/download >>

INFORMATIVNI MATERIJALI

Biološki lijekovi u liječenju vulgarne psorijaze – Prof.dr.sc. Romana Čeović, dr.med. => preuzimanje/download >>

Psorijaza i komorbiditeti – Prof. dr. sc. Andrija Stanimirović, dr. med. => preuzimanje/download >>

LETCI

Psorijaza => preuzimanje/download >>

Psorijatični artritis => preuzimanje/download >>

Liječenje psorijaze => preuzimanje/download >>

Naftalanoterapija psorijaze => preuzimanje/download >>