Liječenje psorijaze

Pri donošenju odluke o načinu liječenja psorijaze treba voditi računa o: bolesnikovoj dobi, kliničkom obliku psorijaze, lokalizaciji i proširenosti psorijatičnih promjena i općem stanju bolesnika. U većine bolesnika, osobito onih s teškim oblicima bolesti kao i onih s udruženim artritisom nužan je timski pristup i suradnja s reumatologom i fizijatrom te prema potrebi stručnjacima drugih specijalnosti.

Liječenje psorijaze može biti lokalno i/ili opće.

 

Lokalno liječenje psorijaze – Lokalna terapija i njega kože emolijensima je s obzirom na prirodu psorijaze sastavni dio svakog liječenja psorijaze.

 

Fototerapija (Liječenje ultraljubičastim svjetlom) – Psorijatična žarišta koja ne prolaze uz primijenjenu lokalne terapije, a koja zahvaćaju do 30% površine kože indikacija su za primjenu fototerapije.

 

Sustavna terapija: konvencionalna i biološka – Odluku o sustavnom liječenju donosi dermatolog koji ima iskustvo u liječenju psorijaze, s obzirom da se radi o odluci koja se temelji ne samo na objektivnoj težini bolesti, nego i na psihosocijalnim čimbenicima.