Mišljenje o liječenju bolesnika sa srednje teškom do teškom psorijazom tijekom razdoblja epidemije COVID-19 (Korona) virusom

S obzirom na aktualnu situaciju vezano uz pandemiju koronavirusom i daljnje liječenje bolesnika sa srednje teškom do teškom psorijazom koji su na imunosupresivnoj i/ili biološkoj terapiji u daljnjem tekstu iznosimo preporuke Referentnog centra za psorijazu MZRH Klinike za dermatovenerologiju KBC Rijeka.

Naglašavamo da u ovom trenutku nema dovoljno podataka temeljenih na znanstvenim dokazima koji bi mogli sa sigurnošću odgovoriti na pitanje jesu li bolesnici sa psorijazom na imunosupresivnoj i biološkoj terapiji podložniji infekciji Covid-19.

Najveći rizik razvoja infekcije imaju starije osobe i osobe s komorbiditetima (kardiovaskularne bolesti, šećerna bolesti, kronične respiratorne bolesti, arterijska hipertenzija, maligne bolesti) te pušači. S obzirom na povećanu učestalost navedenih komorbiditeta u oboljelih od psorijaze te nadalje obzirom na nešto viši rizik teških infekcija u pacijenata na imunosupresivnoj ili biološkoj terapiji, za očekivati je da je u njih nešto veći rizik i za razvoj Covid-19 infekcije.

U bolesnika sa stabilnom kliničkom slikom psorijaze preporuča se nastavak dosadašnje imunosupresivne i biološke terapije. Bolesnici ne trebaju dolaziti na naručene kontrolne preglede, već se isto može dogovoriti primjenom elektronske konzultacije nadležnog dermatovenerologa putem A5 uputnice.  U najkraćem roku pokušat će se pružiti elektronska konzultacija, bez da bolesnici dolaze na pregled. U slučaju pogoršanja bolesti potrebno je kontaktirati nadležnog liječnika i također putem A5 uputnice kontaktirati dermatovenerologa.

U slučaju sumnje na COVID-19 treba konzultirati nadležnu epidemiološku službu i postupiti prema njihovim uputama. O eventualnom prekidu imunosupresivne ili biološke terapije odlučuje nadležni liječnik ili epidemiolog uz konzultaciju nadležnog dermatovenerologa.

POPIS LIJEKOVA:

 1. Imunosupresivna i biološka terapija
  • sintetski bolest modificirajući lijek: metotreksat
  • anti-TNF biološka terapija: infliximab, adalimumab, etanercept
  • anti-IL12/23 biološka terapija: ustekinumab
  • anti IL 17 biološka terapija: secukinumab, ixekizumab
  • anti IL 23 biološka terapija: guselkumab, risankizumab
 2. Terapija koja ne suprimira imunološki sustav
  • retinoidi: Neotigason
  • inhibitor fosfodiesteraze 4: apremilast

Referentni centar za psorijazu MZRH Klinika za dermatovenerologiju KBC Rijeka

Prof.dr.sc. Marija Kaštelan, prof.dr.sc. Ines Brajac. Prof.drsc. Larisa Prpić Massari